“આઇ લવ યુ”  / I Luv U…


By Preeti Nandu PANDYA & Santosh Bhatt 


Koi kahi ne javab aape chhe…. 
to koi nibhavi ne! 

To Koik Sant jewo Lakhine. 

Jo sambandh sachhavva hoy ane 

ene gumavva na mangata hov to 

kahevu pan pade Chhe Ne !

Saame wali vyakti pan puchhya 

Vagar potana prem no ekrar 

kare ja chhe ne!

કેવુ અજીબ વાકય છે… 

“આઇ લવ યુ” 

Kaહી..Ne!

પ્રશ્નાર્થ નથી છતાં જવાબ આપવો પડે છે..!! Ne

To  aapo Sant Chhee Aatur. 

Jawaab Tamari Saambharvaa 

By Preeti Nandu PANDYA & Santosh Bhatt 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: