Prem Rogi , Yogi, Jogi Kaliyoog Noo


Dildaar chhoo, Shabdoo No SamajaDaar Choo

Toli Tolli  Ne Ve Choo Chhoo


Shabdoo No MatalabDaar Chhoo

Khel Hoo Kheloo Shabdaa Baann Thakii


Male Jo Pankhee Nee Aaankhaa to 

Arjun Jevoo DhanurDhaar Chhoo


Naa Hoo Kahoo Asatyaa,  

 Ke Chedoo Yoodhaa Adharmaa Nu


Krishna Chhe Maaroo Saakshee , 

Hoo Choo Prem Rogi , Yogi, Jogi Kaliyoog Noo

By : Sant Bhatt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: